ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

สุขศึกษา และพละศึกษา

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 3 ผลงาน / แสดงหน้าละ 3 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2556 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ครูปราโมทย์ 1592 ปราโมทย์ มีศรี
2555 รวมสื่อครูปราโมทย์ 554 ปราโมทย์ มีศรี
2554 รวมสื่อครูปราโมทย์ 2206 ปราโมทย์ มีศรี

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th