ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 2 ผลงาน / แสดงหน้าละ 2 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2551 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ย้อนอดีตเมืองฉะเชิงเทรา 1006 สุวพร สิฏฐกุล
2550 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง "พระรัตนตรัย หัวใจพระพุทธศาสนา" 1116 อุบลรัตน์ อัมพรโชติ

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th